Công văn số 1049/SGD&ĐT- VP ngày 24/8/2016 của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn tổ chức khai giảng năm học 2016-2017

Công văn số 362/PGD&ĐT V/v triển khai một số công tác đầu năm học 2016-2017

Công văn số 1004/SGDĐT-TTr V/v ngày 16/8/2016 của Sở giáo dục và Đào tạo về việc chấn chỉnh công tác thu, quản lý, sử dụng các khoản thu và đóng góp tự nguyện trong các cơ sở giáo dục công lập

Công văn số 357/PGD&ĐT V/v rà soát, lập danh sách HS được mượn SGK năm học 2016-2017 theo Nghị quyết số 08/2016/NQ-HĐND ngày 03/8/2016 của HĐND tỉnh

Giấy mời dự Hội thảo giáo dục đạo đức học sinh và Hội nghị tổng kết năm học 2015-2016

Thông báo số 239/TB-PC66 ngày 10/8/2016 của Phòng CS PCCC&CNCH về việc giả danh lực lượng Cảnh sát PCCC tiếp thị bán tài liệu cẩm nang pháp luật, thiết bị phương tiện PCCC

Công văn số 352/PGD&ĐT ngày 11/8/2016 V/v thực hiện cuộc vận động “Văn hoá giao thông với bình yên sông nước”; Tuyên truyền và xử lý vi phạm quy định nồng độ cồn đối với người điều khiển phương tiện cơ giới đường bộ.

Công văn số 350/PGD&ĐT ngày 10/8/2016 của Phòng GD&ĐT V/v giới thiệu danh mục sách, tài liệu tham khảo

   
 Slide ảnh 

Tin Tức

Công văn số 1049/SGD&ĐT- VP ngày 24/8/2016 của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn tổ chức khai giảng năm học 2016-2017

Công văn số 1049/SGD&ĐT- VP ngày 24/8/2016 của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn tổ chức khai giảng năm học 2016-2017
Kính gửi: Các đơn vị trường học trong toàn huyện                                                                                                                                                                                         


» Công văn số 362/PGD&ĐT V/v triển khai một số công tác đầu năm học 2016-2017
» Công văn số 357/PGD&ĐT V/v rà soát, lập danh sách HS được mượn SGK năm học 2016-2017 theo Nghị quyết số 08/2016/NQ-HĐND ngày 03/8/2016 của HĐND tỉnh
» Giấy mời dự Hội thảo giáo dục đạo đức học sinh và Hội nghị tổng kết năm học 2015-2016
» Kế hoạch số 1235/KH-UBND ngày 9/8/2016 của UBND huyện Mộc Châu về Tổ chức Hội nghị Tổng kết năm học 2015-2016 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm học 2016-2017
» Công văn số 336/GD&ĐT V/v nộp và kiểm tra báo cáo quyết toán 6 tháng đầu năm 2016

Thông tin đơn vị

Kế hoạch số 1236/KH-UBND ngày 09/8/2016 của UBND huyện Mộc Châu về việc Tổ chức Hội thảo về công tác giáo dục lý tưởng, đạo đức, lối sống cho học sinh trong trường phổ thông

Kế hoạch số 1236/KH-UBND ngày 09/8/2016 của UBND huyện Mộc Châu về việc Tổ chức Hội thảo về công tác giáo dục lý tưởng, đạo đức,  lối sống cho học sinh trong trường phổ thông
Kính gửi:
- Các đơn vị trường học trong toàn huyện;
- Các cơ quan, đơn vị có liên quan.                                                                                                   


» Các đơn vị trực thuộc Phòng Giáo dục

Văn bản tài liệu

Công văn số 1004/SGDĐT-TTr V/v ngày 16/8/2016 của Sở giáo dục và Đào tạo về việc chấn chỉnh công tác thu, quản lý, sử dụng các khoản thu và đóng góp tự nguyện trong các cơ sở giáo dục công lập

Công văn số 1004/SGDĐT-TTr V/v ngày 16/8/2016 của Sở giáo dục và Đào tạo về việc chấn chỉnh công tác thu, quản lý, sử dụng các khoản thu và đóng góp tự nguyện trong các cơ sở  giáo dục công lập
KÍnh gửi: Các đơn vị trường học trong toàn huyện                                                                                                                                                                                         


» Thông báo số 239/TB-PC66 ngày 10/8/2016 của Phòng CS PCCC&CNCH về việc giả danh lực lượng Cảnh sát PCCC tiếp thị bán tài liệu cẩm nang pháp luật, thiết bị phương tiện PCCC
» Công văn số 352/PGD&ĐT ngày 11/8/2016 V/v thực hiện cuộc vận động “Văn hoá giao thông với bình yên sông nước”; Tuyên truyền và xử lý vi phạm quy định nồng độ cồn đối với người điều khiển phương tiện cơ giới đường bộ.
» Công văn số 350/PGD&ĐT ngày 10/8/2016 của Phòng GD&ĐT V/v giới thiệu danh mục sách, tài liệu tham khảo
» Công văn số 351/BCĐPCGD ngày 11/8/2016 của Phòng GD&ĐT Môc Châu V/v hướng dẫn kiểm tra, đánh giá công nhận chuẩn PCGD,XMC
» Công văn số 349/PGD&ĐT V/v phòng chống cháy, nổ trong nhà trường

Tài nguyên điện tử

Tự bảo mật trước dịch virus Việt

Tự bảo mật trước dịch virus Việt
Trong khi chờ đợi những hành động tích cực từ phía các nhà sản xuất, người sử dụng cũng không thể khoanh tay đứng... chờ. Ngay từ bây giờ, bạn hãy tiến hành tăng cường an ninh bảo mật máy ...


Góc Vui

Truyện Cười IT - 1


» Truyện Cười IT - 2
» Suy luận từ nhân viên Microsoft
» Lai rai về ngoại ngữ

Liên hệ

Thông tin liên hệ

Thông tin liên hệ
Mọi chi tiết xin liên hệ PGD Mộc Châu tỉnh Sơn La
Địa chỉ: Tiểu khu 6 thị trấn Mộc Châu
Fax:0223 866 125 - Điện thoại: 0223 866 125                                                                       


 Hệ thống thi trắc nghiệm trực tuyến 


 Tìm kiếm 

        Tin từ PGD&ĐT Mộc Châu
Kế hoạch số 471/KH-PGD&ĐT về việc Bồi dưỡng thường xuyên cán bộ quản lý và giáo viên mầm non, phổ thông năm học 2015 - 2016
Công văn số 479/PGD&ĐT V/v Hướng dẫn tổ chức Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2015
Công văn số 473/PGD&ĐT V/v phối hợp với Trung tâm hướng nghiệp dạy nghề, hỗ trợ trẻ em thiệt thòi
Công văn số 421/PGD&ĐT V/v tổ chức một số hoạt động đầu năm học
Công văn số 407/PGD&ĐT V/v thực hiện Nghị định số 56/2015/NĐ-CP ngày 09/6/2015
Công văn số 398/PGD&ĐT về việc báo cáo kinh phí thực hiện Nghị định số 49/2010/NĐ-CP và Nghị định số 74/2013/NĐ-CP
Công văn số 393/PGD&ĐT về công tác chuẩn bị và khai giảng năm học 2015-2016
        Tin giáo dục chung
Công văn số 1049/SGD&ĐT- VP ngày 24/8/2016 của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn tổ chức khai giảng năm học 2016-2017
Kế hoạch số 1235/KH-UBND ngày 9/8/2016 của UBND huyện Mộc Châu về Tổ chức Hội nghị Tổng kết năm học 2015-2016 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm học 2016-2017
Hội khỏe Phù Đổng huyện Mộc Châu lần thứ XI, năm 2016
Hội thi Giáo viên dạy giỏi cấp Mầm non huyện Mộc Châu năm học 2015-2016
Chỉ thị số 14/CT-UBND về việc tổ chức thực hiện nhiệm vụ trọng tâm năm học 2015-2016
        Thông báo
Công văn số 362/PGD&ĐT V/v triển khai một số công tác đầu năm học 2016-2017
Công văn số 357/PGD&ĐT V/v rà soát, lập danh sách HS được mượn SGK năm học 2016-2017 theo Nghị quyết số 08/2016/NQ-HĐND ngày 03/8/2016 của HĐND tỉnh
Giấy mời dự Hội thảo giáo dục đạo đức học sinh và Hội nghị tổng kết năm học 2015-2016
Công văn số 336/GD&ĐT V/v nộp và kiểm tra báo cáo quyết toán 6 tháng đầu năm 2016
Kế hoạch bồi dưỡng hè năm 2016
Công văn số 330/PGD&ĐT V/v lập danh sách giáo viên, học sinh đạt thành tích qua các Kỳ thi, Hội thi cấp tỉnh và cấp Quốc gia năm học 2015-2016
Công văn số 312/PGD&ĐT V/v kiểm tra, khắc lại, đăng ký con dấu và lập danh sách CBQL bồi dưỡng lớp Chủ tài khoản
        Phòng GD & ĐT Mộc châu
Công văn số 1049/SGD&ĐT- VP ngày 24/8/2016 của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn tổ chức khai giảng năm học 2016-2017
Kế hoạch số 1235/KH-UBND ngày 9/8/2016 của UBND huyện Mộc Châu về Tổ chức Hội nghị Tổng kết năm học 2015-2016 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm học 2016-2017
Hội khỏe Phù Đổng huyện Mộc Châu lần thứ XI, năm 2016
Hội thi Giáo viên dạy giỏi cấp Mầm non huyện Mộc Châu năm học 2015-2016
Chỉ thị số 14/CT-UBND về việc tổ chức thực hiện nhiệm vụ trọng tâm năm học 2015-2016
        Văn bản nội bộ Phòng PGD
Kế hoạch số 1236/KH-UBND ngày 09/8/2016 của UBND huyện Mộc Châu về việc Tổ chức Hội thảo về công tác giáo dục lý tưởng, đạo đức, lối sống cho học sinh trong trường phổ thông
Bộ máy lãnh đạo Phòng Giáo dục
Chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Mộc Châu.
        Thăm dò dư luận
Bạn có thường xuyên truy cập vào Cổng thông tin điện tử Mộc Châu

 Thường xuyên
 Ngày nào cũng vào
 Mỗi khi có công việc
 Thỉnh thoảngKết quả
Những thăm dò khác

Bình chọn: 364
Thảo luận: 0
LOẠI MUA VÀO BÁN RA
SBJ 0 0
SJC 0 0
        Ngôn ngữ
        Thống kê
 Khách: 001
 Thành viên: 000
 Tổng cộng 001
 Hits 000879619
IP của bạn: 210.86.231.99
        Liên kết website
Đang khởi tạo các Logo...

Đặt logo của bạn ở đây!

Trang chủ    ¤   Albums ảnh    ¤   Liên hệ    ¤   Sơ đồ site    ¤   Tải Files    ¤   Thăm dò dư luận    ¤   Tìm kiếm

Trang thông tin điện tử Phòng Giáo dục và Đào tạo Huyện Mộc Châu - Tỉnh Sơn La.

Địa chỉ: Tiểu khu 6 – Thị trấn Mộc Châu – Huyện Mộc Châu – Tỉnh Sơn La  Điện thoại : (+84) 022.3866555.   Fax : (+84) 022.3866125

Email : dangth@mocchau.edu.vn    Website : http://mocchau.edu.vn
Predict © all rights reserved 2011 - Design by Predict.com.vn