Công văn số 406/PGD&ĐT V/v hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2016-2017 đối với giáo dục thường xuyên

Kính gửi:
- Hiệu trưởng các trường Tiểu học, THCS, PTDTBT THCS.
- Các Trung tâm học tập cộng đồng xã, thị trấn.

Cập nhật thông tin trên hệ thống thongke.smas.edu.vn

Kính gửi: Các đơn vị trường học trong toàn huyện

 
 
      Công văn số 406/PGD&ĐT V/v hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2016-2017 đối với giáo dục thường xuyên

Công văn số 407/PGD&ĐT Về việc báo cáo tình hình thực hiện chính sách miễn, giảm học phí và hỗ trợ chi phí học tập

Cập nhật thông tin trên hệ thống thongke.smas.edu.vn

Công văn số 400/PGD&ĐT ngày 15/9/2016 V/v hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ Giáo dục trung học năm học 2016-2017

Công văn số 381/PGDĐT ngày 6/9/2016 về việc tổ chức thi HSG bậc THCS năm học 2016 - 2017

Kết luận của đồng chí Nguyễn Thị Hoa, Phó chủ tịch UBND huyện tại Hội thảo về công tác giáo dục lí tưởng, đạo đức lối sống cho học sinh trong các trường phổ thông trên địa bàn huyện Mộc Châu

Công văn số 392/PGD&ĐT V/v báo cáo, đánh giá kết quả thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới

Dự thảo Báo cáo tổng kết hoạt động công đoàn năm học 2015 - 2016 và phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm học 2016 - 2017

   
 Slide ảnh 

Tin Tức

Công văn số 407/PGD&ĐT Về việc báo cáo tình hình thực hiện chính sách miễn, giảm học phí và hỗ trợ chi phí học tập

Công văn số 407/PGD&ĐT  Về việc báo cáo tình hình thực hiện chính sách miễn, giảm học phí và hỗ trợ chi phí học tập
Kính gửi: Các đơn vị trường học trên địa bàn huyện Mộc Châu                                                                                                                                                                       


» Cập nhật thông tin trên hệ thống thongke.smas.edu.vn
» Công văn số 392/PGD&ĐT V/v báo cáo, đánh giá kết quả thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới
» Dự thảo Báo cáo tổng kết hoạt động công đoàn năm học 2015 - 2016 và phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm học 2016 - 2017
» Công văn số 386/PGD&ĐT V/v Triển khai vệ sinh an toàn thực phẩm dịp tết Trung thu và trong năm học 2016-2017.
» Công văn số 389/PGD&ĐT V/v phòng, chống bệnh sốt xuất huyết

Thông tin đơn vị

Kế hoạch số 1236/KH-UBND ngày 09/8/2016 của UBND huyện Mộc Châu về việc Tổ chức Hội thảo về công tác giáo dục lý tưởng, đạo đức, lối sống cho học sinh trong trường phổ thông

Kế hoạch số 1236/KH-UBND ngày 09/8/2016 của UBND huyện Mộc Châu về việc Tổ chức Hội thảo về công tác giáo dục lý tưởng, đạo đức,  lối sống cho học sinh trong trường phổ thông
Kính gửi:
- Các đơn vị trường học trong toàn huyện;
- Các cơ quan, đơn vị có liên quan.                                                                                                   


» Các đơn vị trực thuộc Phòng Giáo dục

Văn bản tài liệu

Công văn số 406/PGD&ĐT V/v hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2016-2017 đối với giáo dục thường xuyên

Công văn số 406/PGD&ĐT V/v hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2016-2017 đối với giáo dục thường xuyên
Kính gửi:
- Hiệu trưởng các trường Tiểu học, THCS, PTDTBT THCS.
- Các Trung tâm học tập cộng đồng xã, thị trấn.                                                                   


» Công văn số 400/PGD&ĐT ngày 15/9/2016 V/v hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ Giáo dục trung học năm học 2016-2017
» Công văn số 381/PGDĐT ngày 6/9/2016 về việc tổ chức thi HSG bậc THCS năm học 2016 - 2017
» Công văn số 377/PGD&ĐT V/v lập danh sách học sinh hưởng chế độ an sinh xã hội: bán trú, qua sông qua hồ, ăn trưa cho trẻ 3,4,5 tuổi, miễn giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập năm học 2016-2017
» Công văn số 375/PGD&ĐT V/v hướng dẫn triển khai dạy học môn tiếng Anh cấp TH, THCS năm học 2016-2017
» Công văn số 378/PGDĐT ngày 06/9/2016 của Phòng GD&ĐT V/v thành lập Câu lạc bộ Toán Tuổi thơ

Tài nguyên điện tử

Tự bảo mật trước dịch virus Việt

Tự bảo mật trước dịch virus Việt
Trong khi chờ đợi những hành động tích cực từ phía các nhà sản xuất, người sử dụng cũng không thể khoanh tay đứng... chờ. Ngay từ bây giờ, bạn hãy tiến hành tăng cường an ninh bảo mật máy ...


Góc Vui

Truyện Cười IT - 1


» Truyện Cười IT - 2
» Suy luận từ nhân viên Microsoft
» Lai rai về ngoại ngữ

Liên hệ

Thông tin liên hệ

Thông tin liên hệ
Mọi chi tiết xin liên hệ PGD Mộc Châu tỉnh Sơn La
Địa chỉ: Tiểu khu 6 thị trấn Mộc Châu
Fax:0223 866 125 - Điện thoại: 0223 866 125                                                                       


 Hệ thống thi trắc nghiệm trực tuyến 


 Tìm kiếm 

        Tin từ PGD&ĐT Mộc Châu
Kế hoạch số 471/KH-PGD&ĐT về việc Bồi dưỡng thường xuyên cán bộ quản lý và giáo viên mầm non, phổ thông năm học 2015 - 2016
Công văn số 479/PGD&ĐT V/v Hướng dẫn tổ chức Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2015
Công văn số 473/PGD&ĐT V/v phối hợp với Trung tâm hướng nghiệp dạy nghề, hỗ trợ trẻ em thiệt thòi
Công văn số 421/PGD&ĐT V/v tổ chức một số hoạt động đầu năm học
Công văn số 407/PGD&ĐT V/v thực hiện Nghị định số 56/2015/NĐ-CP ngày 09/6/2015
Công văn số 398/PGD&ĐT về việc báo cáo kinh phí thực hiện Nghị định số 49/2010/NĐ-CP và Nghị định số 74/2013/NĐ-CP
Công văn số 393/PGD&ĐT về công tác chuẩn bị và khai giảng năm học 2015-2016
        Tin giáo dục chung
Công văn số 1049/SGD&ĐT- VP ngày 24/8/2016 của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn tổ chức khai giảng năm học 2016-2017
Kế hoạch số 1235/KH-UBND ngày 9/8/2016 của UBND huyện Mộc Châu về Tổ chức Hội nghị Tổng kết năm học 2015-2016 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm học 2016-2017
Hội khỏe Phù Đổng huyện Mộc Châu lần thứ XI, năm 2016
Hội thi Giáo viên dạy giỏi cấp Mầm non huyện Mộc Châu năm học 2015-2016
Chỉ thị số 14/CT-UBND về việc tổ chức thực hiện nhiệm vụ trọng tâm năm học 2015-2016
        Thông báo
Công văn số 407/PGD&ĐT Về việc báo cáo tình hình thực hiện chính sách miễn, giảm học phí và hỗ trợ chi phí học tập
Cập nhật thông tin trên hệ thống thongke.smas.edu.vn
Công văn số 392/PGD&ĐT V/v báo cáo, đánh giá kết quả thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới
Dự thảo Báo cáo tổng kết hoạt động công đoàn năm học 2015 - 2016 và phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm học 2016 - 2017
Công văn số 386/PGD&ĐT V/v Triển khai vệ sinh an toàn thực phẩm dịp tết Trung thu và trong năm học 2016-2017.
Công văn số 389/PGD&ĐT V/v phòng, chống bệnh sốt xuất huyết
Hướng dẫn tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức năm học 2016 - 2017
        Phòng GD & ĐT Mộc châu
Công văn số 1049/SGD&ĐT- VP ngày 24/8/2016 của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn tổ chức khai giảng năm học 2016-2017
Kế hoạch số 1235/KH-UBND ngày 9/8/2016 của UBND huyện Mộc Châu về Tổ chức Hội nghị Tổng kết năm học 2015-2016 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm học 2016-2017
Hội khỏe Phù Đổng huyện Mộc Châu lần thứ XI, năm 2016
Hội thi Giáo viên dạy giỏi cấp Mầm non huyện Mộc Châu năm học 2015-2016
Chỉ thị số 14/CT-UBND về việc tổ chức thực hiện nhiệm vụ trọng tâm năm học 2015-2016
        Văn bản nội bộ Phòng PGD
Kế hoạch số 1236/KH-UBND ngày 09/8/2016 của UBND huyện Mộc Châu về việc Tổ chức Hội thảo về công tác giáo dục lý tưởng, đạo đức, lối sống cho học sinh trong trường phổ thông
Bộ máy lãnh đạo Phòng Giáo dục
Chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Mộc Châu.
        Thăm dò dư luận
Bạn có thường xuyên truy cập vào Cổng thông tin điện tử Mộc Châu

 Thường xuyên
 Ngày nào cũng vào
 Mỗi khi có công việc
 Thỉnh thoảngKết quả
Những thăm dò khác

Bình chọn: 364
Thảo luận: 0
LOẠI MUA VÀO BÁN RA
SBJ 0 0
SJC 0 0
        Ngôn ngữ
        Thống kê
 Khách: 001
 Thành viên: 000
 Tổng cộng 001
 Hits 000885411
IP của bạn: 210.86.231.99
        Liên kết website
Đang khởi tạo các Logo...

Đặt logo của bạn ở đây!

Trang chủ    ¤   Albums ảnh    ¤   Liên hệ    ¤   Sơ đồ site    ¤   Tải Files    ¤   Thăm dò dư luận    ¤   Tìm kiếm

Trang thông tin điện tử Phòng Giáo dục và Đào tạo Huyện Mộc Châu - Tỉnh Sơn La.

Địa chỉ: Tiểu khu 6 – Thị trấn Mộc Châu – Huyện Mộc Châu – Tỉnh Sơn La  Điện thoại : (+84) 022.3866555.   Fax : (+84) 022.3866125

Email : dangth@mocchau.edu.vn    Website : http://mocchau.edu.vn
Predict © all rights reserved 2011 - Design by Predict.com.vn