Kế hoạch cải cách hành chính năm 2017

Kế hoạch cải cách hành chính năm 2017

Thực hiện Kế hoạch cải cách hành chính năm 2017 của UBND huyện Mộc Châu, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Mộc Châu xây dựng kế hoạch cải cách hành chính năm 2017 với các…