Sinh hoạt chuyên môn cụm các trường tiểu học

Sinh hoạt chuyên môn cụm các trường tiểu học

Thực hiện Kế hoạch số 02/KH-PGD&ĐT 03/01/2017 của Phòng GD&ĐT Mộc Châu về việc tổ chức sinh hoạt chuyên môn cụm, năm học 2016-2017. Ngày 14/4/2017, tại Trường Tiểu học 19/5 đã diễn ra…