Hội nghị giao dự toán ngân sách năm 2018

Hội nghị giao dự toán ngân sách năm 2018

Thực hiện Quyết định số 3036/QĐ-UBND ngày 16/12/2017 của UBND huyện Mộc Châu giao dự toán thu, chi ngân sách năm 2018; Công văn số 2984/UBND-TCKH ngày 16/12/2017 của UBND huyện Mộc Châu về…
Sinh hoạt chuyên môn cụm các trường tiểu học

Sinh hoạt chuyên môn cụm các trường tiểu học

Thực hiện Kế hoạch số 02/KH-PGD&ĐT 03/01/2017 của Phòng GD&ĐT Mộc Châu về việc tổ chức sinh hoạt chuyên môn cụm, năm học 2016-2017. Ngày 14/4/2017, tại Trường Tiểu học 19/5 đã diễn ra…