Công văn số 265/PGD&ĐT ngày 19/5/2017 về việc tổ chức các hoạt động thực hiện “Tháng hành động vì môi trường”; hưởng ứng Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam và ngày Đại dương thế giới.

Download (PDF, 5.3MB)