Công văn số 45/PGD&ĐT V/v vệ sinh môi trường, bảo vệ cây xanh, giữ gìn ANTT, đảm bảo ATGT dịp tết Nguyên đán Bính Thân 2016

Kính gửi: Ban Giám hiệu các trường Mầm non, Tiểu học, THCS trong toàn huyện

Thực hiện Công văn số 80/UBND-BCĐ 2968 ngày 18/01/2016 của UBND huyện Mộc Châu về việc tăng cường công tác quản lý và sử dụng pháo trong dịp Tết Nguyên đán Bính Thân 2016; Công văn số 44/SGDĐT-ĐTBD ngày 18/01/2016 của Sở GD&ĐT Sơn La về việc đảm bảo ANTT dịp Tết Nguyên đán Bính Thân 2016; Công văn số 262-CV/HU ngày 21/01/2016 của huyện ủy Mộc Châu về việc đôn đốc thực hiện quy trình tiếp nhận tiền quà từ các tổ chức, cá nhân đến làm công tác từ thiện trên địa bàn huyện. Nhằm tăng cường công tác đảm bảo ANTT, ATGT, vệ sinh môi trường, chỉnh trang khuôn viên các trường học trên địa bàn chào mừng các ngày lễ lớn trong năm 2016, mừng Đảng, mừng xuân Bính Thân,

Phòng Giáo dục và Đào tạo Mộc Châu yêu cầu các đơn vị trường học trên địa bàn triển khai thực hiện tốt các nội dung sau:

Các đơn vị tải Công văn tại đây.

Bùi Quang Hải (Theo Phòng GD&ĐT)