Công văn số 976/SGDĐT-CTTT ngày 08/6/2017 của Sở Giáo dục và Đào tạo V/v tăng cường quản lý và đảm bảo an toàn cho cán bộ, giáo viên trong việc tổ chức tham quan, học tập trong các kỳ nghỉ hè

Download (DOC, 35KB)