Công văn số 381/PGDĐT ngày 6/9/2016 về việc tổ chức thi HSG bậc THCS năm học 2016 – 2017

Kính gửi: Các trường THCS, PTDTBT THCS, PTDT Nội trú.

    Thực hiện Công văn số 1068/SGDĐT-KT ngày 29 tháng 8 năm 2016 của Sở GD&ĐTSơn La về việc tổ chức thi học sinh giỏi năm học 2016 – 2017,

Phòng Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn về việc tổ chức thi chọn học sinh giỏi lớp 9 năm học 2016 – 2017 như sau:

Tải Công văn tại đây

Bùi Quang Hải (Theo Phòng GD&ĐT)