Công văn số 530/PGD&ĐT V/v phát động cuộc thi “Giao thông học đường” năm học 2016 – 2017

1478577234Kính gửi: Các trường THCS, PT DTBT THCS

Phát huy kết quả đã đạt được tại cuộc thi “Giao thông học đường” lần thứ nhất năm học 2015 – 2016; nhằm đổi mới hình thức giáo dục, tuyên truyền và phổ biến pháp luật trật tự an toàn giao thông, kỹ năng và những hành vi có văn hóa khi tham gia giao thông cho học sinh cấp trung học cơ sở năm học 2016-2017, Phòng GD&ĐT Mộc Châu yêu cầu các đơn vị nhà trường phát động cuộc thi “Giao thông học đường”  với đối tượng, thời gian, hình thức và nội dung cụ thể như sau:

Các đơn vị tải Công văn tại đây

CM THCS (Theo Phòng GD&ĐT)