Công văn 163/PGD&ĐT Về việc tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục phòng, chống bệnh sán dây, ấu trùng sán lợn và đảm bảo vệ sinh, an toàn thực phẩm trong các trường học

Download (PDF, 1.35MB)