Công văn 59/PGD&ĐT Về việc phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh với hoạt động lôi kéo người theo học Pháp Luân công, các hoạt động vi phạm pháp luật trong các đơn vị trường học

Download (PDF, 739KB)