Công văn số 123/PGD&ĐT về việc thanh toán chứng từ tồn đọng năm 2017

Download (PDF, 735KB)