Công văn số 157/PGD&ĐT về việc dừng thanh toán các nội dung chi từ nguồn ngân sách Nhà nước năm 2018

Download (PDF, 1010KB)