Công văn số 220/PGD&ĐT về việc kiểm tra công tác trang trí, khánh tiết tại hội trường, phòng hội đồng và các buổi lễ tổ chức ngoài trời trong nhà trường

Download (PDF, 662KB)