Công văn số 231/PGD&ĐT V/v thực hiện Chương trình “Chăm sóc dinh dưỡng 1.000 ngày đầu đời nhằm phòng, chống suy dinh dưỡng bà mẹ, trẻ em, nâng cao tầm vóc người Việt Nam” giai đoạn 2021-2030; tăng cường công tác đảm bảo ATGT, phòng chống ngộ độc thực phẩm tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn huyện

Download (PDF, 428KB)