Công văn số 343/PGD&ĐT về việc tăng cường quản lý và đảm bảo an toàn cho cán bộ, giáo viên trong việc tổ chức thăm quan, học tập trong các kỳ nghỉ hè

Download (PDF, 875KB)