Công văn số 38/PGD&ĐT V/v thực hiện Nghị quyết số 16/2021/NQ-HĐND ngày 19/11/2021 của HĐND tỉnh quy định việc xử lý các cơ sở không đảm bảo yêu cầu về PCCC trên địa bàn tỉnh Sơn La

Download (PDF, 414KB)