Công văn số 427/PGD&ĐT V/v điều chỉnh, bổ sung danh mục xã, bản theo NQ số 19/2016 của HĐND tỉnh

Download (PDF, 1.75MB)

Download (XLS, 49KB)