Công văn số 622/PGD&ĐT ngày 19/12/2016 về việc V/ tổ chức các cuộc thi HSG các môn văn hóa, IOE, OTE, OSE; giải Toán, Vật lí qua Internet năm học 2016-2017

Kính gửi: Các trường TH, các trường phổ thông có cấpTHCS

Căn cứ các công văn chỉ đạo của Phòng GD&ĐT về việc tổ chức cuộc thi học sinh giỏi các môn văn hóa, IOE, OTE, OSE, giải Toán, Vật lý qua mạng Internet năm học 2016-2017. Phòng Giáo dục và Đào tạo đề nghị các đơn vị trường nghiên cứu các công văn chỉ đạo liên quan đến các cuộc thi. Tổ chức thi vòng trường nghiêm túc đúng thời gian quy định. Sau đây là lịch các cuộc thi và một số lưu ý với các đơn vị trường:

CÔNG VĂN 622-PGD&ĐT