Công văn số 639/PGD&ĐT Về việc hướng dẫn nhiệm vụ GDTX năm học 2020-2021 và hướng dẫn điều chỉnh nội dung dạy học và kiểm tra, đánh giá học viên theo học Chương trình GDTX cấp THCS

Download (PDF, 2.41MB)