Công văn số 737/SGDĐT-KT ngày 08/5/2017 của Sở Giáo dục Sơn La về việc tuyển sinh lớp đầu cấp các trường PTDTNT (các trường phổ thông có cấp THCS thông báo nội dung tuyển sinh tới các em học sinh lớp 9 năm học 2016-2017)

Download (DOC, 72KB)