Công văn Về việc chuẩn bị các điều kiện triển khai Thông báo số 1789-TB/TU ngày 24/10/2019 của Thường trực Tỉnh ủy (KHẨN)

Download (PDF, 852KB)

Download (XLS, 55KB)

Download (XLSX, 329KB)