Công văn Về việc quản lý, sử dụng, báo cáo công tác thư viện-thiết bị, sách cấp theo Nghị định số 08/2016/NQ-HĐND ngày 3/8/2016 của HĐND tỉnh

Download (PDF, 802KB)

Download (DOC, 27KB)

Download (XLS, 49KB)

Download (XLSX, 11KB)