Công văn Về việc tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Nước thế giới, Ngày khí tượng thế giới năm 2020; đăng tải, chia sẻ thông tin khi sử dụng mạng xã hội theo quy định pháp luật

Download (PDF, 778KB)

Download (PDF, 594KB)