Kế hoạch số 135/KH-PGD&ĐT về việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 49-CT/TW của Ban Bí thư về tăng cường và đổi mới công tác dân vận của Đảng ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số trong ngành Giáo dục và Đào tạo huyện Mộc Châu; Hướng dẫn thực hiện Kế hoạch số 44-KH/TU ngày 06/3/2017 của Tỉnh ủy

Thực hiện Kế hoạch số 135-PGD&ĐTCông văn số 376/SGDĐT-GDPT của Sở Giáo dục và Đào tạo Sơn La  về việc  hướng dẫn thực hiện Kế hoạch số 44-KH/TU ngày 06/3/2017 của Tỉnh ủy; Phòng Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn triển khai thực hiện với những nội dung như sau:

Tải kế hoạch tại đây Kế hoạch số 135-PGD&ĐT

Download (PDF, 949KB)