Kế hoạch số 716/KH-PGD&ĐT Về việc Xây dựng trường học an toàn, phòng chống tai nạn, thương tích và tổ chức các hoạt động tập huấn, ngoại khoá, tuyên truyền, kiểm tra đánh giá về trường học an toàn, phòng, chống tai nạn thương tích năm học 2020-2021

Download (PDF, 2.4MB)