Kế hoạch thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp nâng cao Chỉ số cải cách hành chính của Phòng Giáo dục và Đào tạo năm 2019 và những năm tiếp theo

Download (PDF, 588KB)