Khai mạc Hội thi giáo viên dạy giỏi cấp Tiểu học huyện Mộc Châu, năm học 2018-2019

Thực hiện nhiệm vụ năm học 2018-2019, ngày 04/3/2019 Phòng GD&ĐT Mọc Châu đã tổ chức Khai mạc Hội thi “Giáo viên dạy giỏi” cấp Tiểu học huyện Mộc Châu, năm học 2018-2019 tại trường Tiểu học và THCS Tây Tiến.

Đến dự Khai mạc có đồng chí Nguyễn Thị Hoa – Ủy viên Ban Thường vụ huyện ủy – Phó Chủ tịch UBND huyện; đồng chí Nguyễn Đức Nguyên – Ủy viên Ban Thường vụ huyện ủy – Giám đốc TTBDCT, Trưởng Ban Tuyên giáo huyện ủy cùng các đồng chí lãnh đạo các tổ  chức chính trị xã hội; lãnh đạo các phòng ban chuyên môn, cơ quan giúp việc cho UBND huyện.

Tham dự Hội thi có 77 giáo viên đến từ 20 đơn vị trường phổ thông có cấp tiểu học trong toàn huyện. Trong đó có 3 trường vùng III, 09 giáo viên dự thi; 7 trường vùng II, 20 giáo viên dự thi; 10 trường vùng I, 48 giáo viên dự thi; 42 giáo viên văn hóa, 12 Mĩ thuật, 02 Thể dục, 07 Âm nhạc, 14 tiếng Anh.

Hội thi là dịp để tuyển chọn, công nhận và suy tôn những giáo viên đạt danh hiệu giáo viên dạy giỏi cấp tiểu học của huyện, tạo điều kiện để giáo viên thể hiện năng lực, học tập, trao đổi kinh nghiệm về giảng dạy; tổ chức lớp học; khai thác sử dụng sáng tạo, hiệu quả phương tiện, đồ dùng dạy học nhằm nâng cao chất lượng và hiệu quả giáo dục tiểu học; góp phần triển khai có hiệu quả các phong trào thi đua trong trường phổ thông có cấp tiểu học, khuyến khích, động viên, tạo cơ hội và rèn luyện giáo viên tự học và sáng tạo. Qua Hội thi, phát hiện, tuyên dương và nhân rộng những điển hình tiên tiến, góp phần tạo động lực phát triển giáo dục tiểu học trong các nhà trường và trong toàn ngành; đánh giá thực trạng đội ngũ, từ đó xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nhằm nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho giáo viên, đáp ứng yêu cầu đổi mới của giáo dục.