Quyết định chủ trương cho phép các đơn vị trường học trên địa bàn huyện sửa chữa, nâng cấp một số hạng mục công trình ( Các đơn vị nhà trường có tên trong quyết đinh khẩn trương triển khai thực hiện)

Download (PDF, 3.32MB)