Quyết định công nhận học sinh đạt giải cuộc thi giải Toán bằng tiếng Việt; giải Vật lí; giải Toán bằng tiếng Anh qua Internet cho học sinh cấp Tiểu học, THCS huyện Mộc Châu Năm học 2016 – 2017

Căn cứ kết quả Cuộc thi giải Vật lí qua Internet cho học sinh cấp THCS tổ chức ngày 15/02/2017; Cuộc thi giải Toán bằng tiếng Anh qua internet cho học sinh cấp Tiểu học, THCS huyện Mộc Châu tổ chức ngày 16/02/2017;  kết quả Cuộc thi giải Vật lí qua Internet cho học sinh cấp THCS tổ chức ngày 15/02/2017; Cuộc thi giải Toán bằng tiếng Anh qua internet cho học sinh cấp Tiểu học, THCS huyện Mộc Châu tổ chức ngày 16/02/2017;

          Xét đề nghị của Ban Tổ chức các cuộc thi IOE, giải Toán, Vật lí qua internet huyện Mộc Châu, năm học 2016-2017,

Kết quả Olimpic Toán Tiếng Việt Cấp Huyện

Download (PDF, 12.09MB)

Kết quả đạt giải Violimpic Toán Tiếng anh-Vật lý

Download (PDF, 7.41MB)