Quyết định thành lập Đoàn cán bộ, giáo viên, nhân viên tham gia Hội nghị triển khai tuyên truyền phòng chống ngộ độc thực phẩm trong các giáo dục có tổ chức bếp ăn tập thể, các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống và nhân viên y tế thôn bản người có uy tín ở cộng đồng năm 2019

Download (PDF, 2.06MB)