Sinh hoạt chuyên môn cụm cấp tiểu học Học kì II, năm học 2018-2019.

Thực hiện Kế hoạch số 134/KH-PGD&ĐT ngày 18/3/2019 của Phòng GD&ĐT về việc tổ chức sinh hoạt chuyên môn cụm cấp tiểu học Học kì II, năm học 2018-2019, ngày 29/3/2019, 03/4/2019, 05/4/2019 ba cụm chuyên môn cấp tiểu học đã hoàn thành việc sinh hoạt chuyên môn theo kế hoạch đề ra.

Tại cuộc sinh hoạt chuyên môn cụm các đơn vị đã trao đổi, chia sẻ các nội dung: Đổi mới dạy học theo định hướng phát triển năng lực cho học sinh; Học tập, quán triệt Chương trình giáo dục phổ thông mới; Thảo luận, chia sẻ việc chuẩn bị các điều kiện để thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông mới đối với lớp 1 trong năm học 2020-2021; công tác kiểm định chât lượng và xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia theo Thông tư 17 và Thông tư 18.

Thông qua sinh hoạt chuyên môn đã giúp cán bộ quản lí, giáo viên giảng dạy tại các trường phổ thông có cấp tiểu học trong toàn huyện nắm vững các nội dung, nâng cao chất lượng chuyên môn tại các cụm trường nói chung, các trường phổ thông có cấp tiểu học nói riêng góp phần nâng cao chất lượng giáo dục tiểu học trên địa bàn huyện.

Một số hình ảnh tại các cụm chuyên môn:

Cụm chuyên môn số 03 do trường Tiểu học 8/4 làm Cụm trưởng

Cụm chuyên môn số 03 do trường Tiểu học 8/4 làm Cụm trưởng

Cụm chuyên môn số 01 do trường TH&THCS Tây Tiến làm Cụm trưởng

Cụm chuyên môn số 01 do trường TH&THCS Tây Tiến làm Cụm trưởng

Cụm chuyên môn số 02 do trường Tiểu học Mộc Lỵ làm Cụm trưởng

Cụm chuyên môn số 02 do trường Tiểu học Mộc Lỵ làm Cụm trưởng