Công văn số 451/PGD&ĐT Về việc hướng dẫn thực hiện Kế hoạch triển khai Đề án “Hỗ trợ HS, SV khởi nghiệp đến năm 2025” và tổ chức cuộc thi “HS, SV với ý tưởng khởi nghiệp năm 2020”

Download (PDF, 430KB)

Download (PDF, 1.85MB)