Tin tức » Tin Tức » Tin từ PGD&ĐT Mộc Châu

Kế hoạch số 471/KH-PGD&ĐT về việc Bồi dưỡng thường xuyên cán bộ quản lý và giáo viên mầm non, phổ thông năm học 2015 - 2016

KẾ HOẠCH
Bồi dưỡng thường xuyên cán bộ quản lý và giáo viên
mầm non, phổ thông năm học 2015 - 2016
Xem tiếp...

Công văn số 479/PGD&ĐT V/v Hướng dẫn tổ chức Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2015

Kính gửi: Hiệu trưởng các trường phổ thông có cấp THCS                                                                                                                                                                                 


Công văn số 473/PGD&ĐT V/v phối hợp với Trung tâm hướng nghiệp dạy nghề, hỗ trợ trẻ em thiệt thòi

Kính gửi: Các trường tiểu học, THCS.                                                                                                                                                                                                         


Công văn số 421/PGD&ĐT V/v tổ chức một số hoạt động đầu năm học

Kính gửi: Các đơn vị trường học trực thuộc Phòng GD&ĐT                                                                                                                                                                               


Công văn số 407/PGD&ĐT V/v thực hiện Nghị định số 56/2015/NĐ-CP ngày 09/6/2015

Kính gửi: Hiệu trưởng các đơn vị trường học trong toàn huyện                                                                                                                                                                       


Công văn số 398/PGD&ĐT về việc báo cáo kinh phí thực hiện Nghị định số 49/2010/NĐ-CP và Nghị định số 74/2013/NĐ-CP

Kính gửi: Các đơn vị trường học trên địa bàn huyện Mộc Châu                                                                                                                                                                       


Công văn số 393/PGD&ĐT về công tác chuẩn bị và khai giảng năm học 2015-2016

Kính gửi: Các đơn vị trường học trong toàn huyện                                                                                                                                                                                         


THI, GIAO LƯU HỌC SINH GIỎI TOÁN, TIẾNG VIỆT LỚP 5 HUYỆN MỘC CHÂU NĂM HỌC 2013-2014.

THI, GIAO LƯU HỌC SINH GIỎI TOÁN, TIẾNG VIỆT LỚP 5 HUYỆN MỘC CHÂU NĂM HỌC 2013-2014.                                                                                                                                                 


Lễ kết nạp đảng viên của Phòng GD&ĐT

Lễ kết nạp đảng viên tại Phòng GD&ĐT                                                                                                                                                                                                       


HỘI NGHỊ CÔNG KHAI VÀ GIAO DỰ TOÁN THU, CHI NGÂN SÁCH CHO PHÒNG GD&ĐT VÀ CÁC ĐƠN VỊ TRƯỜNG HỌC

HỘI NGHỊ CÔNG KHAI VÀ GIAO DỰ TOÁN THU, CHI NGÂN SÁCH CHO PHÒNG GD&ĐT VÀ CÁC ĐƠN VỊ TRƯỜNG HỌC                                                                                                                                   


Công văn 440/PGD&ĐT tiếp tục nộp sản phẩm tham dự cuộc thi

Kính gửi:
- Hiệu trưởng các trường Tiểu học;
- Hiệu trưởng các trường Phổ thông có cấp THCS.


Công văn 448/PGD&ĐT rà soát tuyển sinh lớp đầu cấp

Kính gửi: Hiệu trưởng các đơn vị trường học.


Công văn số 447/PGD&ĐT về nhiệm vụ trọng tâm cấp THCS

Kính gửi: Các trường phổ thông có cấp THCS                                                                                                                                                                                                 


Công văn số 439/PGD&ĐT về bồi dưỡng tiếng Anh

Kính gửi:
- Các trường tiểu học có giáo viên dạy tiếng Anh
- Các trường phổ thông có cấp THCS


Công văn 433/PGD&ĐT về báo cáo số liệu TTHTCĐ

Kính gửi: Hiệu trưởng các trường phổ thông có cấp THCS.


Công văn 432/PGD&ĐT về giáo dục truyền thống

KẾ HOẠCH
Giáo dục truyền thống năm học 2013 - 2014


Công văn 428/PGD&ĐT phòng ngừa các tổ chức phản động

Kính gửi: Hiệu trưởng các đơn vị trường học.


Công văn số 427/PGD&ĐT về kiểm tra khảo sát chất lượng năm học 2013-2014

Kính gửi: Hiệu trưởng các trường phổ thông có cấp THCS.


Công văn số 422/PGD&ĐT thống kê Dự án THCS

Kính gửi: Hiệu trưởng các trường phổ thông có cấp THCS.


Công văn số 394/PGD&ĐT về thực hiện chế độ học sinh bán trú năm học 2013-2014

Kính gửi: Hiệu trưởng các trưởng Tiểu học, THCS, phổ thông có cấp THCS


Công văn số 382/PGD&ĐT tuyển sinh chương trình “Việt Nam’s Braineist Kid”


Chuyển đến trang 1, 2, 3, 4, 5, 6  [sau]

        Tin từ PGD&ĐT Mộc Châu
Kế hoạch số 471/KH-PGD&ĐT về việc Bồi dưỡng thường xuyên cán bộ quản lý và giáo viên mầm non, phổ thông năm học 2015 - 2016
Công văn số 479/PGD&ĐT V/v Hướng dẫn tổ chức Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2015
Công văn số 473/PGD&ĐT V/v phối hợp với Trung tâm hướng nghiệp dạy nghề, hỗ trợ trẻ em thiệt thòi
Công văn số 421/PGD&ĐT V/v tổ chức một số hoạt động đầu năm học
Công văn số 407/PGD&ĐT V/v thực hiện Nghị định số 56/2015/NĐ-CP ngày 09/6/2015
Công văn số 398/PGD&ĐT về việc báo cáo kinh phí thực hiện Nghị định số 49/2010/NĐ-CP và Nghị định số 74/2013/NĐ-CP
Công văn số 393/PGD&ĐT về công tác chuẩn bị và khai giảng năm học 2015-2016
        Tin giáo dục chung
Công văn số 1049/SGD&ĐT- VP ngày 24/8/2016 của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn tổ chức khai giảng năm học 2016-2017
Kế hoạch số 1235/KH-UBND ngày 9/8/2016 của UBND huyện Mộc Châu về Tổ chức Hội nghị Tổng kết năm học 2015-2016 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm học 2016-2017
Hội khỏe Phù Đổng huyện Mộc Châu lần thứ XI, năm 2016
Hội thi Giáo viên dạy giỏi cấp Mầm non huyện Mộc Châu năm học 2015-2016
Chỉ thị số 14/CT-UBND về việc tổ chức thực hiện nhiệm vụ trọng tâm năm học 2015-2016
        Thông báo
Công văn số 489/PGD&ĐT V/v tổ chức các hoạt động hưởng ứng “Ngày thế giới tưởng niệm các nạn nhân tử vong vì tai nạn giao thông” tại huyện Mộc Châu năm 2016
Công văn số 491/PGD&ĐT Về việc tổ chức triển khai Tháng hành động bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới năm 2016
Công văn số 490/PGD&ĐT V/v báo cáo số liệu trẻ em năm 2016
Kế hoạch số 401/KH-PGD&ĐT về công tác kiểm tra năm học 2016-2017
Công văn số 469/PGD&ĐT V/v thực hiện hoạt động ngoài giờ lên lớp, giáo dục thể chất và y tế trường học, năm học 2016-2017
Kế hoạch số 466/KH-PGD&ĐT về việc Bảo vệ môi trường trong hoạt động du lịch trên địa bàn huyện Mộc Châu
Công văn số 463/PGD&ĐT V/v rà soát và lập danh sách học sinh khuyết tật hưởng chính sách học bổng và hỗ trợ phương tiện, đồ dùng học tập
        Phòng GD & ĐT Mộc châu
Công văn số 1049/SGD&ĐT- VP ngày 24/8/2016 của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn tổ chức khai giảng năm học 2016-2017
Kế hoạch số 1235/KH-UBND ngày 9/8/2016 của UBND huyện Mộc Châu về Tổ chức Hội nghị Tổng kết năm học 2015-2016 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm học 2016-2017
Hội khỏe Phù Đổng huyện Mộc Châu lần thứ XI, năm 2016
Hội thi Giáo viên dạy giỏi cấp Mầm non huyện Mộc Châu năm học 2015-2016
Chỉ thị số 14/CT-UBND về việc tổ chức thực hiện nhiệm vụ trọng tâm năm học 2015-2016
        Văn bản nội bộ Phòng PGD
Công văn số 503/PGD&ĐT Mộc Châu, ngày 20 tháng 10 năm 2016 của Phòng GD&ĐT Mộc Châu Về việc lập danh sách giáo viên có học sinh đạt giải học sinh giỏi cấp tỉnh.
Công văn số 456/PGDĐT V/v hướng dẫn triển khai cuộc thi Thiết kế bài giảng e-Learning năm học 2016 - 2017
Kế hoạch số 1236/KH-UBND ngày 09/8/2016 của UBND huyện Mộc Châu về việc Tổ chức Hội thảo về công tác giáo dục lý tưởng, đạo đức, lối sống cho học sinh trong trường phổ thông
Bộ máy lãnh đạo Phòng Giáo dục
Chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Mộc Châu.
        Thăm dò dư luận
Bạn có thường xuyên truy cập vào Cổng thông tin điện tử Mộc Châu

 Thường xuyên
 Ngày nào cũng vào
 Mỗi khi có công việc
 Thỉnh thoảngKết quả
Những thăm dò khác

Bình chọn: 365
Thảo luận: 0
LOẠI MUA VÀO BÁN RA
SBJ 0 0
SJC 0 0
        Ngôn ngữ
        Thống kê
 Khách: 001
 Thành viên: 000
 Tổng cộng 001
 Hits 000890890
IP của bạn: 210.86.231.99
        Liên kết website
Đang khởi tạo các Logo...

Đặt logo của bạn ở đây!

Trang chủ    ¤   Albums ảnh    ¤   Liên hệ    ¤   Sơ đồ site    ¤   Tải Files    ¤   Thăm dò dư luận    ¤   Tìm kiếm

Trang thông tin điện tử Phòng Giáo dục và Đào tạo Huyện Mộc Châu - Tỉnh Sơn La.

Địa chỉ: Tiểu khu 6 – Thị trấn Mộc Châu – Huyện Mộc Châu – Tỉnh Sơn La  Điện thoại : (+84) 022.3866555.   Fax : (+84) 022.3866125

Email : dangth@mocchau.edu.vn    Website : http://mocchau.edu.vn
Predict © all rights reserved 2011 - Design by Predict.com.vn