Công văn 136-TB/TTBDCT Thông báo triệu tập học viên lớp bồi dưỡng nghiệp vụ dành cho cán bộ Công đoàn ở cơ sở năm 2017

Download (PDF, 3.11MB)