Công văn số 107/PGD&ĐT V/v đảm bảo an toàn khi tham gia giao thông bằng phương tiện chở khách

                         Kính gửi:  Hiệu trưởng các đơn vị trường học trong toàn huyện.

           Hiện nay trên địa bàn tỉnh Sơn La nói chung, huyện Mộc Châu nói riêng, tình trạng phương tiện chở khách hết niên hạn sử dụng, hết hạn đăng kiểm hoạt động trên các tuyến Quốc lộ, Tỉnh lộ, đường ngang để chở học sinh, chở khách không đáp ứng điều kiện an toàn khi hoạt động rất dễ xảy ra tai nạn gây thiệt hại về người và tài sản.

Để thực hiện tốt công tác phối hợp theo nội dung Công văn số 254/SGTVT-QLVT-PT&NL ngày 22/02/2017 của Sở Giao thông Vận tải về việc tăng cường kiếm tra, xử lý phương tiện chở khách hết niên hạn sử dụng; nhằm đảm bảo an toàn giao thông cho cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh thường hay phải sử dụng phương tiện xe chở khách đến trường học, Phòng Giáo dục và Đào tạo Mộc Châu đề nghị Hiệu trưởng các đơn vị trường học và Ban Đại diện cha mẹ học sinh trên địa bàn huyện khi ký kết vận chuyển cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh cần lựa chọn các cá nhân, đơn vị vận tải có đủ điều kiện vận chuyển hành khách. Tuyệt đối không ký kết khi các xe chở khách đã hết niên hạn sử dụng, hết đăng kiểm hoặc không đảm bảo điều kiện về an toàn khi tham gia giao thông.

Công văn số 107-đảm bảo an toàn khi tham gia giao thông bằng phương tiện chở khách