Công văn số 115/LĐLĐ-CSPL V/v: Ủng hộ Quỹ XHTT và Mái ấm công đoàn năm 2016

Kính gửi:
– Công đoàn Giáo dục
– Các công đoàn cơ sở trực thuộc Công đoàn Giáo dục
– CĐCS trực thuộc Liên đoàn Lao động huyện

Thực hiện công văn số 1789/LĐLĐ –CSPL ngày 26/2/2016 của Liên đoàn Lao động tỉnh Sơn La về việc Ủng hộ Quỹ XHTT  và Mái ấm công đoàn năm 2016.

Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động huyện Mộc Châu đề nghị các cấp công đoàn trực thuộc triển khai thực hiện các nhiệm vụ sau đây:

Tải Công văn tại đây

(Theo Liên đoàn Lao động huyện Mộc Châu)