Công văn số 138/CĐGD về việc tổ chức Giải cầu lông CĐGD năm học 2016-2017

Kính gửi: Công đoàn cơ sở các đơn vị trường học

Thực hiện kế hoạch công tác Công đoàn năm học 2016 – 2017, nhằm tạo khí thế thi đua sôi nổi mừng Đảng, mừng xuân, chào mừng ngày Quốc tế phụ nữ 8/3/2017 và chào mừng Đại hội Công đoàn Giáo dục các cấp nhiệm kỳ 2017 – 2022. Được sự nhất trí của Chi bộ, Ban lãnh đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo, Ban Thường vụ Công đoàn Giáo dục Mộc Châu tổ chức Giải cầu lông Công đoàn Giáo dục năm học 2016 – 2017

Về việc tổ chức Giải cầu lông