Công văn số 138/PGD&ĐT V/v tổ chức hưởng ứng ngày Quyền của người tiêu dùng Việt Nam năm 2017

Kính gửi: Các đơn vị trường học trong toàn huyện

            Thực hiện Công văn số 307/SGDĐT-VP ngày 03/3/2017 về việc tổ chức hưởng ứng ngày Quyền của người tiêu dùng Việt Nam năm 2017, Phòng GD&ĐT huyện Mộc Châu yêu cầu các đơn vị trường học thực hiện tốt các nội dung sau:

1. Quán triệt cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh đầy đủ về các chính sách pháp luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

2. Tham gia đầy đủ các hoạt động hưởng ứng ngày Quyền của người tiêu dùng Việt Nam năm 2017.

3. Tổ chức tuyên truyền ngày Quyền của người tiêu dùng Việt Nam năm 2017 với các nội dung cụ thể:

          – Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng là trách nhiệm chung của toàn xã hội;

          – Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng cũng là bảo vệ doanh nghiệp chân chính;

          – Người tiêu dùng hãy tự bảo vệ mình;

          – Tiêu dùng an toàn là để bảo vệ chính mình;

          – Người tiêu dùng có quyền được thông tin về hàng hóa, dịch vụ;

          – Người tiêu dùng có quyền được an toàn, khiếu nại và bồi thường;

          – Không sản xuất, kinh doanh và tiêu dung hàng hóa có hại cho sức khỏa và môi trường;

          – Hãy tiêu dùng hàng hóa có nguồn gốc, xuất xứ rõ ràng;

          – Hãy đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.

4. Phối hợp với các cơ quan thông tin đại chúng tại cơ sở để tổ chức tuyên truyền bằng nhiều hình thức như: Cổ động, tham gia mít tinh, treo khẩu hiệu, băng rôn, panô, áp phích hoặc tích hợp trong các họat động ngoài giờ lên lớp, hoạt động ngoại khóa của các đơn vị.

5. Chủ đề cho các hoạt động ngày Quyền của người tiêu dùng Việt Nam năm 2017: “Doanh nghiệp vì người tiêu dùng”.

6. Tổ chức các hoạt động vì quyền lợi người tiêu dùng được khuyến khích và thực hiện trong suốt cả năm 2017; các hoạt động hưởng ứng ngày Quyền của người tiêu dùng Việt Nam được tổ chức trong tháng 3/2017.

Công văn số 138-Tổ chức hưởng ứng ngày Quyền của người tiêu dùng Việt Nam năm 2017

Download (PDF, 1.03MB)