Công văn số 142/PGD&ĐT V/v báo cáo số liệu tiêu dùng các sản phẩm nông nghiệp an toàn thực phẩm để đảm bảo sức khỏe cho mọi người

Kính gửi: Các trường Mầm non, Tiểu học, THCS thực hiện nấu ăn bán trú trong toàn huyện.

Thực hiện Công văn số 03/UBND-NN ngày 04/01/2016 của Ủy ban nhân dân huyện Mộc Châu về việc khuyến khích sản xuất và tiêu thụ các sản phẩm nông nghiệp an toàn thực phẩm để đảm bảo sức khỏe cho mọi người,

Phòng Giáo dục và Đào tạo đề nghị các đơn vị trường thực hiện tốt một số nội dung sau:

Tải Công văn tại đây

Lương Thị Mai Lâm