Công văn số 147/PGD&ĐT V/v tăng cường các biện pháp phòng chống dịch cúm A (H7N9) và dịch bệnh truyền nhiễm ở người.

Kính gửi: Các đơn vị trường học trong toàn huyện

Thực hiện Công văn số 334/SGDĐT-VP ngày 09/3/2017 của Sở GD&ĐT Sơn La về việc tăng cường các biện pháp phòng chống dịch cúm A (H7N9); Công văn số 374/SGDĐT-GDPT ngày 16/3/2017 của Sở GD&ĐT tỉnh Sơn La về việc phòng, chống dịch bệnh truyền nhiễm ở người năm 2017,

Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Mộc Châu yêu cầu các đơn vị trường học trên địa bàn triển khai thực hiện một số nhiệm vụ sau:

CV 147-tăng cường các biện pháp phòng chống dịch cúm A (H7N9) và dịch bệnh truyền nhiễm ở người

Download (PDF, 1.37MB)