Công văn số 160/PGDĐT V/v tuyên truyền và phòng chống thiên tai, đuối nước

  Kính gửi: Hiệu trưởng các đơn vị trường học trong toàn huyện

Trước tình hình thời tiết thay đổi và diễn biến phức tạp do ảnh hưởng của biến đổi khí hậu. Đặc biệt là ở một số địa phương, nhiều học sinh bị đuối nước thương tâm do mưa, lũ và tắm ao hồ. Để tăng cường phòng chống thiên tai, đuối nước trong trường học, Phòng Giáo dục và Đào tạo Mộc Châu yêu cầu Hiệu trưởng các đơn vị trường học trong toàn huyện triển khai thực hiện một số nhiệm vụ như sau:

1. Tăng cường tuyên truyền, giáo dục, phòng chống về biến đổi khí hậu, thiên tai do mưa bão, sạt lở, lũ quét, lũ ống. Chủ động xây dựng phương án dự phòng ứng phó khi thiên tai xảy ra để bảo vệ an toàn con người và tài sản.

2. Khuyến khích các đơn vị trường học trong toàn huyện, căn cứ tình hình điều kiện cơ sở vật chất của nhà trường, địa phương; chương trình học giáo dục thể chất của từng cấp học tổ chức dạy học “bơi” cho học sinh.

3. Tổ chức hướng dẫn cho học sinh cách phòng tránh đuối nước, không tắm ao, hồ, sông, suối khi không biết bơi và không có người lớn hướng dẫn

Download (PDF, 621KB)