Công văn số 207/PGD&ĐT V/v xét chọn, giới thiệu nhà giáo và cán bộ quản lý tiêu biểu tham dự chương trình “Thay lời tri ân”

Kính gửi: Các trường THPT, GDTX, THCS, PTDT Nội trú, PTDTBTTHCS, Tiểu học, Mầm non trên địa bàn huyện Mộc Châu

Thực hiện Công văn số 452/SGDĐT ngày 29 tháng 4 năm 2016 của Sở Giáo dục Đào tạo Sơn La về việc xét chọn, giới thiệu nhà giáo và cán bộ quản lý tiêu biểu tham dự chương trình “Thay lời tri ân”,

Phòng Giáo dục và Đào tạo Mộc Châu đề nghị cáctrường THPT, GDTX, THCS, PTDT Nội trú, PTDTBTTHCS, Tiểu học, Mầm non trên địa bàn huyện Mộc Châu xét chọn, giới thiệu nhà giáo và cán bộ quản lý xuất sắc tham gia Chương trình Tôn vinh nhà giáo tiêu biểu và tổ chức Chương trình Truyền hình trực tiếp “Thay lời tri ân” chào mừng ngày Nhà giáo Việt nam 20/11/2016, cụ thể như sau:

Tải Công văn tại đây

Đào Minh Thắng