Công văn số 43/PGD&ĐT Vv triển khai hưởng ứng và tham gia Lễ phát động ra quân Năm an toàn giao thông 2017

                      Kính gửi:  Hiệu trưởng các đơn vị trường học trong toàn huyện.

Thực hiện Công văn số 74/SGDĐT-VP ngày  16/01/2017 của Sở Giáo dục và Đào tạo Sơn La về việc triển khai Kế hoạch số 03/KH-BATGT của Ban An toàn giao thông tỉnh,

Để  hưởng ứng và tham gia Lễ phát động ra quân Năm 2017, Phòng Giáo dục và Đào tạo yêu cầu Hiệu trưởng các đơn vị trường học triển khai ngay những nội dung sau:

1. Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật tới đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh và cha mẹ học sinh về luật giao thông đường bộ, Luật giao thông đường thủy nội địa; tuyên truyền Kế hoạch số 03/KH-UBATGT ngày 12/01/2017 của Ban An toàn giao thông tỉnh Sơn La với nhiều hình thức đa dạng, phong phú theo điều kiện của từng đơn vị trường học, sao cho thiết thực hiệu quả.

2. Chỉ đạo cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh tham gia Lễ phát động ra quân Năm 2017 do địa phương tổ chức. Đưa nội dung bảo đảm trật tự ATGT vào nội dung các cuộc họp Hội đồng sư phạm nhà trường, sinh hoạt đầu tuần, buổi chào cờ, sinh hoạt lớp, sinh hoạt Đoàn – Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh.

3. Các đơn vị trường học nghiêm cấm triệt để học sinh chưa đủ tuổi điều khiển xe gắn máy, không được điều khiển xe mô tô có dung tích xilanh từ 50 cm3 trở lên; cán bộ, giáo viên, nhân viên khi tham gia giao thông phải có giấy phép lái xe; không uống rượu, bia; không lạng lách, đánh võng; đội mũ bảo hiểm, không chở quá số người quy định; không chạy quá tốc độ.

4. Đưa nội dung việc chấp hành pháp luật về trật tự an toàn giao thông vào nội quy của nhà trường và các nội dung đánh giá thi đua hàng tháng, cuối năm học. Có hình thức kiểm điểm nghiêm túc đối với những cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh vi phạm an toàn giao thông.

Công văn số 43