Công văn số 444/PGD&ĐT V/v triển khai sử dụng hệ thống quản lý trường học trực tuyến

Kính gửi: Các đơn vị trường học trong toàn huyện.

Thực hiệnCông văn số 1225/SGDĐT-KHTC, ngày 26/9/2016 của Sở GD&ĐT Sơn La về việc thực hiện báo cáo thống kê kỳ đầu năm học và sử dụng hệ thống quản lý trường học trực tuyến,

Theo thỏa thuận hợp tác giữa Bộ GD&ĐT với tập đoàn Viễn thông quân đội Viettel; giữa Sở GD&ĐT Sơn La với Chi nhánh Viettel Sơn La, các đơn vị giáo dục và đào tạo trong tỉnh được cấp miễn phí đường truyền internet. Nhằm nâng cao hiệu quả ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý trường học, Phòng GD&ĐT đề nghị các đơn vị trường học triển khai thực hiện một số nội dung sau:

Tải Công văn tại đây

Lương Văn Linh