Công văn số 574/PGDĐT V/v tổ chức các hoạt động hưởng ứng kỷ niệm 55 năm truyền thống công tác dân số Việt Nam

Kính gửi: Các đơn vị trường học trong toàn huyện

           Căn cứ Công văn số 1374/SGD&ĐT-GDPT ngày 24/10/2016 của Sở GD&ĐT Sơn La về việc tổ chức các hoạt động hưởng ứng kỷ niệm 55 năm truyền thống công tác dân số Việt Nam; Tháng hành động quốc gia về Dân số và Ngày Dân số Việt Nam 26/12/2016, Phòng Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo các đơn vị giáo trường học trong toàn huyện tổ chức triển khai các hoạt động hưởng ứng như sau:

Công văn số 574 tổ chức các hoạt động hưởng ứng kỷ niệm 55 năm truyền thống công tác dân số Việt Nam