Công văn số 581/PGD&ĐT V/v chấn chỉnh công tác quản lý trong trường học

Kính gửi: Hiệu trưởng các trường đơn vị trường học trong toàn huyện.

Thực hiện Công văn số 1510/SGDĐT-VP ngày 01/12/2016 của Sở GD&ĐT Sơn La V/v chấn chỉnh công tác quản lý trong trường học,

Trong thời gian gần đây, tại một số đơn vị trường học trên địa bàn tỉnh Sơn La nói chung và huyện Mộc Châu nói riêng xảy ra tình trạng giáo viên, học sinh nhận quà tặng có chứa nội dung tuyên truyền không phù hợp; tổ chức cho cán bộ, giáo viên đi thăm quan, du lịch nước ngoài không khai báo và không đảm bảo các thủ tục qui định, vẫn còn giáo viên vi phạm đạo đức, tham gia cờ bạc, số đề…,làm ảnh hưởng đến uy tín, danh dự của nhà giáo, gây bức xúc trong dư luận xã hội. Để khắc phục tình trạng nêu trên, Phòng GD&ĐT Mộc Châu yêu cầu Hiệu trưởng các đơn vị trường học thực hiện nghiêm túc các công việc sau:

Công văn chấn chỉnh công tác quản lý trong trường học