Công văn số 639/PGD&ĐT về việc gửi bảng thanh toán tiền lương, giấy rút dự toán tháng 12 năm 2017 và quyết định nâng lương gần nhất của CB, GV, NV

Download (PDF, 757KB)