Giấy mời Dự Hội nghị Tổng kết năm học 2016-2017 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm học 2017-2018

Đề nghị các trường chủ động in tài liệu mang theo để dự Hội nghị (Giấy mời, dự thảo Báo cáo Tổng kết năm học 2016-2017, chương trình tổ chức Hội nghị); các trường THCS trên địa bàn các xã, Trường THCS 8/4, Trường THCS Lê Quý Đôn in tài liệu gửi lãnh đạo xã, thị trấn của mình để tham dự. 

Download (PDF, 990KB)

Download (PDF, 3.04MB)

Download (DOC, 178KB)