Giấy mời tập huấn, hướng dẫn xử lý tài sản, tài chính của các đơn vị sáp nhập theo Nghị quyết 18-NQ/TW, Nghị quyết 19

Download (PDF, 1.13MB)